Image of acustuslogo 

Image of acustusmodern

Velkommen til Acustus!


    
 Telefon: 75 69 80 80
 Faks: 75 69 80 85
 Adresse: 8226 Straumen
 E-post, felles: post@acustus.no
    
 Daglig leder: Kay-Roger Pettersen
 Direkte innvalg: 900 61 913
 E-post: kay-roger@acustus.no
    
 Verkstedleder: Ørjan Kristensen
 Direkte innvalg: 951 81 091
 E-post: verksted@acustus.no
    
 Driftsleder: Espen Setså
 Direkte innvalg: 411 01 949
 E-post: espen@acustus.no
    
 Prosjektleder: Frode Martinussen
 Direkte innvalg: 412 60 514
 E-post: frode@acustus.no